adobe olive
logo-orizzontale-sito01_tavola-disegno-1
download-1.jpeg

WAAR WE ZIJN

E-MAIL & TELEFOON

loghi-enti-ok
logo orizzontale md5s

+39 334 3220888
info@sciacca5sensi.it

+39 334 3220888
info@sciacca5sensi.it

MUSEO DIFFUSO dei 5 Sensi
Piazza Libertà 2 Sciacca (AG) – Italy

Wij zijn een "Verspreid Museum," wat betekent dat Sciacca zelf ons openluchtmuseum is. Hier vertegenwoordigt elk element van de stad, inclusief de mensen met hun verhalen, ons onschatbare erfgoed, klaar om te worden gedeeld met iedereen die ons komt bezoeken.

 


facebook
instagram
linkedin
youtube
whatsapp
phone

facebook
twitter
instagram
whatsapp

www.sciacca5sensi.it @ All Right Reserved 2023 

www.sciacca5sensi.it @ All Right Reserved 2023 

storia

Dit is het verhaal van een gemeenschap die ervoor koos haar lot met eigen handen te schrijven, zonder te wachten op hulp vanuit de hemel en zonder zich te laten leiden door de traagheid van het lot. Veel verschillende mensen: verschillend in leeftijd, beroep, manier van denken en leven. Verenigd door liefde voor hun land, bewustzijn van de waarde van wat hen omringt en de vastberadenheid om actie te ondernemen om potentieel werkelijkheid te maken.

1 april 2020

GEMEENSCHAPSCOÖPERATIE
 

Met de tijd ontstond de behoefte om naast de APS Ecomuseo dei 5 Sensi een operationele structuur te creëren die zaken doet, fondsen zoekt, initiatieven ondersteunt, met investeerders samenwerkt en met professionaliteit en deskundigheid Sciacca in de wereld promoot. Het is tijd om deze gemeenschapsgeest te voeden, het enthousiasme levendig te houden en de inhoud en aanbiedingen uit te breiden. En het is tijd om dit te doen door te vertrouwen op competentie en jongeren.

Terwijl de hele wereld tot stilstand is gekomen vanwege de Covid-19-noodtoestand, schitteren de ogen van de aanwezigen, hun gezichten bedekt met maskers, terwijl ze het oprichtingsdocument ondertekenen, en ontsteken ze dat sprankje hoop dat zo vurig wordt gewenst en gebeden. Op 1 april 2020 werd de Coöperatie van de Gemeenschap "Identiteit en Schoonheid" opgericht, op initiatief van een hele gemeenschap die opnieuw netwerken wilde opbouwen en nieuwe middelen wilde aantrekken, voortkomend uit de tijd en creativiteit. Een zaadje dat op de dorre aarde van de donkerste periode uit de recente Italiaanse geschiedenis wordt geplant, dat zich tooit met de hoopvolle groene kleur van weiden waarop dat zaadje vruchten zal dragen. Een groen dat doet denken aan het laken van de speeltafel waarop, slechts een jaar eerder, de beslissing werd genomen om een Verspreid Museum in Sciacca te creëren.

12 februari 2020

ERKENNING
 

Het Ecomuseo dei 5 Sensi ontvangt erkenning van de regio Sicilië en wordt lid van het netwerk van de eerste 11 Siciliaanse ecomusea. Dit is de gelegenheid voor het Verspreide Museum om het project "Cantieri di narrazione identitaria" te starten in verschillende scholen. Een format bedacht door de RAI-journalist Emilio Casalini. 

 

Emilio Casalini zelf zal het presenteren aan de leerlingen van het IISS Amato Vetrano (horeca en landbouw), het IISS Fermi (wetenschappelijk-taalkundig) en het IISS Don Michele Arena, waarbij hij de waarde uitlegt en suggesties en ideeën bijdraagt, evenals voorbeelden uit de wereld. Het doel is om jongeren aan te moedigen hun eigen land en zijn eigenaardigheden te "vertellen", met vormen die alleen de verbeelding en creativiteit van jongeren kunnen voortbrengen.

1 september 2019

SCHOOLJAAR 2020/2021
 

CominciaHet schooljaar 2019/2020 begint, en daarmee starten de samenwerkingen met de onderwijsinstellingen. Scholen spelen een centrale rol in de vorming van de nieuwe generaties en hun betrokkenheid bij de waardering van het gebied. Dit is de gelegenheid voor het Verspreide Museum om het project "Cantieri di narrazione identitaria" te starten in verschillende scholen. Een format bedacht door de RAI-journalist Emilio Casalini. 

 

Emilio Casalini zelf zal het presenteren aan de leerlingen van het IISS Amato Vetrano (horeca en landbouw), het IISS Fermi (wetenschappelijk-taalkundig) en het IISS Don Michele Arena, waarbij hij de waarde uitlegt en suggesties en ideeën bijdraagt, evenals voorbeelden uit de wereld. Het doel is om jongeren aan te moedigen hun eigen land en zijn eigenaardigheden te "vertellen", met vormen die alleen de verbeelding en creativiteit van jongeren kunnen voortbrengen. 

1 augustus 2019

ERVARINGEN

Gedurende de zomer van 2019 zal het Verspreide Museum de al in maart gepresenteerde kwalitatieve ervaringsvoorstellen verrijken, door een pakket aanbiedingen aan te bieden die verband houden met schilderen, de verwerking van koraal, keramiek en papier-maché: The Painting Experience, The Coral Experience, The Ceramic Experience en The Carnival Experience.

 

In dezelfde periode begint de samenwerking met de Aartsdiocesane Curie van Agrigento, die het Verspreide Museum voorstelt om de gedeelde exploitatie van de Sciacca-locatie van het MUDIA, het Diocesaan Museum van Agrigento, te beheren.

21 juni 2019

SAMENWERKINGEN

En terwijl de institutionele gesprekken onverminderd doorgaan en leiden tot de ondertekening van twee belangrijke intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten, één met de gemeente Sciacca en één met het Regionaal Toerismebureau van Agrigento, toont ook de President van de Regio Nello Musumeci waardering voor het werk dat de APS Ecomuseo dei 5 Sensi heeft verricht, dat naar zijn mening als een model zou moeten worden beschouwd om over heel Sicilië te worden gerepliceerd en geëxporteerd.


De goedkeuring van de lokale en regionale instanties voor het Verspreide Museum dei 5 Sensi wordt ook bevestigd door de patrocinia die zijn ontvangen van de gemeente Sciacca, het Libero Consorzio di Agrigento, de Regionale Toeristische Raad en de Regionale Assemblee van Sicilië. Een overvloed aan enthousiasme en voldoening voor de stad die nooit zal ophouden.

18 mei 2020

NACHT VAN DE MUSEA
 

Op 18 mei 2019 wordt de synergie van alle protagonisten van het Verspreide Museum getest. Het is de "Nacht van de Musea", de juiste gelegenheid om de stad een evenement aan te bieden dat 18 initiatieven samenbrengt om de 5 zintuigen van alle deelnemers te prikkelen. Het is een avond gewijd aan cultuur en zintuiglijke ervaringen, die een groot succes zal oogsten bij het publiek, dat meerdere keren zal vragen om het te herhalen. En omdat niets toeval is, ontstaat er in die context een vruchtbare samenwerking met de superintendant voor BBCCAA van Agrigento, de heer Michele Benfari, die interesse toont en waardering uitspreekt voor het initiatief van het Verspreide Museum, en die speciaal voor de Internationale Museumdag de beveiligingsoperaties zal beheren voor een olieverfschilderij uit de achttiende eeuw dat Sint Marcus Evangelist voorstelt.

18 april 2019

ECOMUSEO DEI 5 SENSI
 

En op 18 april 2019 wordt de vereniging voor sociale promotie "Ecomuseo dei 5 Sensi" opgericht in Sciacca, met als doel een aanvraag tot erkenning in te dienen bij de regio Sicilië, volgens een al jaren goedgekeurde maar nooit uitgevoerde wet, die de initiatiefnemers van het Verspreide Museum zullen helpen deblokkeren door het werk dat al is gedaan, te laten zien.

 

Vijftien dagen later wordt de oproep gepubliceerd en dient de vereniging haar aanvraag in. Hierop volgt een wachttijd van enkele maanden die pas op 7 februari 2020 wordt onderbroken, met de ondertekening door de president van de regio Nello Musumeci van het decreet dat de eerste elf regionale ecomusea opricht. Daaronder bevindt zich ook het "Museo Diffuso dei 5 Sensi" van Sciacca. En de hele stad juicht.

7 april 2019

PRESENTATIE AAN DE STAD
 

Twee weken na de presentatie aan de stad, op 7 april 2019, worden de VISIE van een GEMEENSCHAP die in actie komt en mikt op exponentieel toerisme voor duurzame ontwikkeling van haar Gebied, en de MISSIE van een stad die een "TOERISTISCHE BESTEMMING" wil worden, uiteengezet tijdens de 21e editie van de TravelExpo in Terrasini, met groot enthousiasme en bijval van de aanwezigen. 

Vanaf dat moment wordt Sciacca, stad van de 5 zintuigen, uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende conferenties als BEST PRACTICE. Er wordt ook gesproken over een uniek Sociaal Ingenieurslaboratorium in Italië.

21 maart 2019

MUSEO DIFFUSO DEI 5 SENSI
 

Het is dezelfde gemeenschap die eer betuigt door middel van een virtuele, maar hartelijke omhelzing op het moment van de overgang van ideeën naar acties, van project naar realiteit. Op 24 maart 2019 wordt het CONCEPT "Museo Diffuso dei 5 Sensi" aan de stad gepresenteerd en vanaf het begin, vanaf dat moment van grote deelname en enthousiasme, wordt het positief ontvangen. Het zal een uniek evenement zijn, symbolisch gehouden in het huis van allen, de gemeente Sciacca, waarmee het resultaat van bijna twee maanden werk, sinds die frisse ochtend in januari, wordt gepresenteerd en beschreven. Alles was al "gedaan", voor de ogen van alle burgers die, voor een keer, in hun eigen stad, niet hoorden praten over "we zullen doen" of "we moeten doen", maar over "we hebben al gedaan" en, vanaf het begin, "we zullen samen doorgaan". 

Het is de virtuele lintsnede voor de ingang van het Museum, een Museum dat altijd voor iedereen zichtbaar was maar dat velen nog niet hadden gezien, nog niet hadden geïdentificeerd, nog nooit hadden gevoeld. Voor het eerst worden het logo van het Verspreide Museum en zijn pictogram gepresenteerd. Een mengeling van kleuren die de eenheid van alle vijf de poorten van de stad Sciacca vertegenwoordigt. Ze zijn samengevoegd omdat de vijf toegangspunten tot het Verspreide Museum, via synthese, via samenwerking, de grote hoofdingang naar de toekomst van dezelfde stad worden. De deuren zijn vijf zoals de vijf zintuigen en aan elke deur wordt een zintuig toegewezen, smaak, geur, gehoor, zicht, tastzin. 

28 februari 2019

MERKIDENTITEIT
 

De eerste vraag die de aanwezigen aan tafel moesten beantwoorden, was wat voor hen de identiteit van Sciacca was, dat wil zeggen, het element dat Sciacca karakteriseert en onderscheidt van alle andere steden. Maar Sciacca heeft zoveel identiteiten, zoveel identiteiten, dat er zeker niet één kan worden gekozen. Wij in het Zuiden, wij Sicilianen, mogen dan wel arm zijn aan infrastructuur, maar we zijn rijk aan identiteit.
Dus ontstaat het idee van een Openluchtmuseum, van en voor iedereen.
Op dat moment werd een project geboren, gericht op toeristen, inwoners, ondernemers en de hele omgeving van Sciacca. Een project dat Sciacca, haar tradities, haar historische centrum en haar grondgebied waardeert. Een OPENLUCHTMUSEUM dat de MERKIDENTITEIT wordt van een hele stad: Sciacca - Stad van de 5 zintuigen. Een magische plek, waar emoties worden beleefd met de 5 zintuigen en waar de 5 ingangen van de stad veranderen in ingangen van het Verspreide Museum, van een Museum van ervaringen, van een zintuiglijk Museum. De straten worden de gangen van het Museum, de pleinen worden de tentoonstellingszalen, de monumenten zijn de attracties, de winkels met gastvrijheidsactiviteiten en eetgelegenheden maken het palet van zintuiglijke ervaringen tussen traditie en natuurlijke, artistieke en culturele schoonheden compleet. En Sciacca wordt, of beter gezegd, ontdekt zichzelf als een grote GEMEENSCHAP.

28 februari 2019

DENKTANK
 

SoS Historisch Centrum Eerste bijeenkomst van de gemeenschap

Rond een lange tafel, bedekt met een groen speelkleed, zaten alle vertegenwoordigers van "Sciacca produ(A)ttiva", van inwoners tot restauranthouders, van bedrijfseigenaren tot ambachtslieden, van keramisten tot exploitanten van gastactiviteiten, van evenementenorganisatoren tot cultuurwerkers. tafel was bijeengekomen om een noodsituatie aan te pakken, die van een "historisch centrum" dat in Sciacca, zoals in vele andere Italiaanse contexten, op commercieel, economisch, sociaal en menselijk vlak leegloopt. Op dat groene kleed lagen deze keer geen speelkaarten, maar de bank nodigde de aanwezigen nog steeds uit om in te zetten op de grootste uitdaging: zich deel voelen van een enkele gemeenschap en in actie komen om hun heden en toekomst te bouwen. Zonder te wachten op manna uit de hemel. De gelegenheid grijpen achter het probleem. Hier en nu.